Dil Bozuklukları

Çocukluk Dönemi Dil Bozuklukları

Çocukluk dönemi dil bozuklukları sınıfına, yaşıtlarına kıyasla kendini tam olarak ifade edemeyen, söylemek istediğini formüle edemeyen veya iletişim yollarını uygun kullanamayan çocuklar girer. Yaşıtlarına göre dilin sesbilgisel, ,söz dizimsel, biçimbilgisel, anlambilgisel veya edimbilgisel bileşenlerinde bir gerilik söz konusudur. Bu dil bozukluğu çeşidinde, İşitme kaybı, mental retardasyon, yaygın gelişimsel bozukluklar, çocukluk… Daha fazlasını oku »Çocukluk Dönemi Dil Bozuklukları

Geç Konuşan Çocuklarda Fonksiyonel Terapi Modelleri

EBEVEYN-ÇOCUK İLETİŞİMİ Dil yetersizliği olan çocuğa yöneltilen dil konusunda şüpheler vardır. Dil öğrenen çocukların ebeveynleri normal olarak çocuk merkezli konuşma tarzını kullanırlar. Bu da bir çok terapi programında edindirilmeye çalışılan dilden sentaktik bütünlük açısından farklılık gösterir. Doğal ortamlarda çocuk merkezli konuşma tarzı sentaktik olarak tamamlanmış sözceleri içerirken, bunun aksine terapi… Daha fazlasını oku »Geç Konuşan Çocuklarda Fonksiyonel Terapi Modelleri

Gecikmiş Dil ve Konuşma

Nasıl katı gıda yemenin, baş-boyun kontrolü gibi durumların belirli yaş aralıkları var ise çocukta dil gelişimi için de yaş aralıkları bulunmaktadır. Dilde gecikme çocuğun dilsel açıdan akranlarıyla paralellik göstermemesi durumudur. Yani eğer çocuk 12-18 ay arasında ifade edici dilde herhangi bir sözcük yok ise, 2-2,5 yaş civarında ve cümle kurmuyor… Daha fazlasını oku »Gecikmiş Dil ve Konuşma

Gecikmiş Dil Konuşma Sorunlu Çocuklardaki Temel Terapi Yaklaşımları

Odaklanmış uyarım işlemleri Model Hedefler Hedef kullanımların gösterilmesi: hedeflerin belirgin ve sık olarak kullanıldığı yapılara odaklan Çocuk: kırmızı küp Yetişkin: alacakmısın? Çocuk: tamam Yetişkin: kırmızı küpü alacaksın sonrada mavi olanı alacaksın Genişletme: çocuğun sözcelerindeki hatalar düzeltilir Çocuk: o bebek Yetişkin: evet onun bebeği. Bebek onun Yeniden biçimlendirme: Çocuğun anlamını koru… Daha fazlasını oku »Gecikmiş Dil Konuşma Sorunlu Çocuklardaki Temel Terapi Yaklaşımları

Çocukta Dil Gelişimi

ÇOCUKTA DİL GELİŞİMİ Bebek doğduğu andan itibaren hatta anne karnındayken bile etrafı ile iletişime girmeye başlar. Anne-bebek etkileşimine bağlı olarak henüz daha konuşma eylemi gerçekleşmeden bile anne bebeğin ağlaması, yüz ifadesi, ses tonundan yola çıkarak bebeğin ihtiyaçlarının ne olduğu ağlama, altını kirletme vs. bilgisine ulaşır. Bebek etrafta maruz kaldığı dilin… Daha fazlasını oku »Çocukta Dil Gelişimi

Beyin ve Dil (Nörolinguistik Çalışmalar)

İnsan beyninin doğum öncesi geçirdiği biyolojik ve fizyolojik süreçte oluşan ve bir tür ön hazırlık olarak adlandırabileceğimiz özelleşmiş bölgelerdeki dile ilişkin ilkeler (zihinsel dilbilgisi), doğum sonrasında destekleyici beyin yapılarının da gelişimi eşliğinde dış dünyadan gelen uyaranlar doğrultusunda işlerlik kazanmaya başlar. Sosyal süreç olarak adlandırılan bu aşamada çocuk, içine doğduğu toplumun… Daha fazlasını oku »Beyin ve Dil (Nörolinguistik Çalışmalar)

İletişim Dil ve Konuşma

İLETİŞİM, DİL VE KONUŞMA NEDİR? İnsanın kendini yönlendirmesi, değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için çevredeki uyarıları eleyerek ve düzenleyerek etkin bir onaylandırma ve bunu paylaşma çabasına iletişim denir (1). İletişim kişiler arası bilgi ve düşünce alışverişi amacıyla mesajların kodlanması, iletilmesi ve kodun çözümlenmesi süreçlerini içerir (2). İletişimin dilsel-işitsel iletişim, görsel… Daha fazlasını oku »İletişim Dil ve Konuşma

Bebeklerde Konuşma Gelişiminin Temelleri

Bir bebek daha anne karnındayken çenesini açar kapatır dilini oynatır ve parmağını emebilir.Ağız ve dil hareketleri çok erken zamanlardan itibaren aktiftir. Çünkü emme-yutma-nefes alma üçgeni çok hayati bir önem taşımaktadır. Ayrıca ağız içi beslenmenin yanında bebek için dünyayı tanıma ve keşfetme aracıdır. Bebek emdikçe dudak dil ve çene kasları çalışır,… Daha fazlasını oku »Bebeklerde Konuşma Gelişiminin Temelleri

Merkezi İşitsel İşlemleme Bozukluğu

MİİB nöral mesajların kodunun değiştirilmesinde, belirlenmesinde problemleri içermektedir. Merkezi mekanizmalar konuşma/işitme sinyallerini alma, algılama, dekode etme ve kullanmakla görevlidir. Bu bozuklukta işitsel uyaranlar sinyallerinden alınacak olan bilginin nöral işlemlenmesinde problem vardır. Belirtiler Çocuk her ne kadar işitmeye duyarlılığı normal olsa da periferik işitme kaybı belirtileri göstermektedir. Çocuk sınıf tartışmalarına aktivitelerine… Daha fazlasını oku »Merkezi İşitsel İşlemleme Bozukluğu

Özgün Dil Bozukluğu Terapisindeki Temel Yaklaşımlar

Dil bozukluğuolan bir çocuğun tedavi sürecine katkıda bulunabilmek için aileler tarafından yapılması gereken bir takım şeyler vardır. Zira dil bozuklukları, bir uzman uzmanın uygulayacağı dil terapisi sisteminin yanı sıra, ailelerin davranışları ile yaptığı destekler ile tedavi edilir. Tüm dil bozuklukları çeşitlerinde ailelerin katkısı çok önemli bir yer tutmaktadır. Çevreyi düzenleme… Daha fazlasını oku »Özgün Dil Bozukluğu Terapisindeki Temel Yaklaşımlar