Çocukluk Dönemi Dil Bozuklukları

Çocukluk Dönemi Dil Bozuklukları

Çocukluk dönemi dil bozuklukları sınıfına, yaşıtlarına kıyasla kendini tam olarak ifade edemeyen, söylemek istediğini formüle edemeyen veya iletişim yollarını uygun kullanamayan çocuklar girer. Yaşıtlarına göre dilin sesbilgisel, ,söz dizimsel, biçimbilgisel, anlambilgisel veya edimbilgisel bileşenlerinde bir gerilik söz konusudur.

Bu dil bozukluğu çeşidinde, İşitme kaybı, mental retardasyon, yaygın gelişimsel bozukluklar, çocukluk çağı afazisi(Landau Kleiffner), gecikmiş dil ve konuşma gibi nedenleri vardır.

İleri derecede iki taraflı işitme kayıpları alıcı ve ifade edici dilde gecikmeye neden olur.

Çocuğun dil gelişim seviyesi bilişsel düzeyine paralellik gösterir. Bilişsel-zihinsel düzeyde olacak gerilik çocuğun tüm dil bileşenlerinde geriliğe neden olur. Dilin gelişimi çocuğun zihinsel ve kronolojik yaşı arasındadır.

Dil Bozukluğu ile ilgili daha çok bilgi için diğer makalelerimizi inceleyin.