Merkezi İşitsel İşlemleme Bozukluğu

MİİB nöral mesajların kodunun değiştirilmesinde, belirlenmesinde problemleri içermektedir. Merkezi mekanizmalar konuşma/işitme sinyallerini alma, algılama, dekode etme ve kullanmakla görevlidir. Bu bozuklukta işitsel uyaranlar sinyallerinden alınacak olan bilginin nöral işlemlenmesinde problem vardır.

Belirtiler
 • Çocuk her ne kadar işitmeye duyarlılığı normal olsa da periferik işitme kaybı belirtileri göstermektedir.
 • Çocuk sınıf tartışmalarına aktivitelerine katılmayı reddeder ve uygun olmayan davranışlar sergiler.
 • Çocuk içine kapanık olabilir.
 • Sık sık ne dediniz, anlamadım gibi tekrar isteyici cümleler kullanır.
 • İşitsel uyaranlara karşı aşırı dikkat eksikliği mevcuttur
 • Zor işitsel yönler, emirler, sesin yerini belirlemede sıkıntı vardır.
 • Sözel IQ skorları performans skorlarından daha düşüktür.
 • Psiko-eğitimsel test, dil ve konuşma testlerinden oldukça düşük puan almaktadırlar
 • Okuma ve seslere ayırmada problem vardır
 • İnce-kaba motor becerilerde yetersizlik mevcuttur.
 • Genellikle orta kulak iltihabı hikayesi vardır.
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyle karıştırılabilir. Ayırıcı tanı yapılmalıdır.
TANI

Çoklu disiplin çalışmasıyla tanı konulmalıdır. Öğretmen akademik yetersizlik, psikolog bilişsel işlevler, DKT yazılı ve konuşma dili ve ilgili becerilerle ilgilenmektedir. Tanının konulabilmesi için odyoloğun gerekli davranış ve objektif testleri yapması gerekmektedir.

NEDENLERİ
 • Genetik kaynaklı olabilir.
 • Konjenital olarak gelişebilir. Eğer çocuk ana rahminde herhangib ir sterese maruz kalırsa CAPD gelişebilir.
 • Yeterli konuşma sesi ya da işitsel uyarana maruz kalmayan çocuk, gerekli dinleme beceri ve yeteneklerini sergileyemez. Bu da çocuğun beklenen sosyal, ve medikal durumu göstermemesine neden olur.
 • Çocuklarda gelişen orta kulak iltihabı CAPD ye neden olabilmektedir.
 • CAPD sinir gelişim geriliğine bağlı olarak da görülmektedir. Eğer çocuğun sinir sistemi yeterince gelişmiş değilse işitme sistemini fonksiyonel olarak integre edemez.
DİKKAT VE HAFIZA

Bu çocuklarda önemli derecede işitsel uyaranları işlemede zayıflık vardır. Dikkat ve hafızayla algıları direkt olarak işitsel algıyla ilgilidir. Eğer çocuk işitsel algıyı algısal hafızasında tutamıyorsa, doğru bilgiyi kısa Dönem hafızasına doğru şekilde iletemez. Çocukta bu transfer işleminin olamaması, ses hafızasının organizasyonunda ya da seslere denk olarak harf becerilerinde yetersizliklere yol açar.

Dikkat problemleri de hat safhadadır. Ses dikkat için en büyük uyarandır. dikkatin farklı pek çk görünümü vardır. Bunlar odaklanma, dikkatin sürekliği, seçici dikkat, uyanık olma,

TEDAVİ

Merkezi işitsel işlemleme bozukluğunun tedavisi öncelikle çevresel faktörlere odaklanmaktadır. Öğrenme ve iletişim çevresini değiştirme, bozukluğun yol açtığı eksiklikleri telafi edici modifikasyonlar. Bunlarda ilk amaç işitsel uyaran bilgisine erişimi kolaylaştırmaktır. Öneriler: dinlemeye yardımcı cihaz kullanımı, destekleyici iletişim sistemleri. Böylece çocuk mesaja gerekli dikkati gösterebilmektedir.

REFERANS:

http://www.homestead.com/agertner/HOMEPAGE.html

http://www.infolinks.apduk.org/