Edinilmiş Dil Bozuklukları

Afazi Tipleri

Dil bozuklukları arasında önemli bir tür olan afazi, sol hemisferdeki oksipital, temporal, frontal loblardaki spesifik alanların hasarına bağlı olarak görülür. Okumadaki yetersizlik oksipital lob, konuşmayı anlamadaki yetersizlik temporal lob, konuşmayı formüle etmede ve yazmadaki yetersizlik frontal lob hasarlarında kendini gösterir. Afazi sınıflandırması kişinin sahip olduğu dil bileşenlerinin güçlü ve zayıf… Daha fazlasını oku »Afazi Tipleri

Sağ Beyin Hasarında Konuşma Terapisi

SAĞ HEMİSFERİN TEMEL ROL OYNADIĞI FONKSİYONLAR 1.Dikkat ve oryantasyon 2.Motor kalıcılık( belirli bir motor aktivitenin amacına ulaşana dek sürdürülebilmesindeki kararlılık) 3. Konstrüksiyon 4. Topografik oryantasyon 5. Müzik yeteneği ve algılanması 6. Non-verbal bellek Diğer hemisferle paylaştığı fonksiyonlar: • Anlama • Prozodi • Praksis Sağ Hemisferin Lisan Fonksiyonlarına Katkısı Anlama, bir… Daha fazlasını oku »Sağ Beyin Hasarında Konuşma Terapisi

Afazi Testleri

Kullanılan Standart Afazi Değerlendirme Testleri Boston Tanısal Afazi Değerlendirmesi (BDAE): Goodglass ve Kaplan’ın (1983) geliştirdiği BDAE’de, iletişim becerilerinin ayrıntılı incelenmesi 31 alt testten oluşan bir test bataryasıyla gerçekleştirilir. Karşılıklı konuşmanın değerlendirilmesi 7 ek puan sunar. Bunun yanında 13 dil ve 14 dil dışı ek test grupları mevcuttur. Elde edilen Z… Daha fazlasını oku »Afazi Testleri

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

CO zehirlenmesi belirtileri, çok çeşitli ve belirsizdir. CO’ ye maruz kalan hastalar çoğunlukla halsizlik ve baş dönmesinden şikayet ederler. COHb oranının yükselmesi CO zehirlenmesini gösterse de düşük COHb düzeyiyle de hastalar kritik hasta olabilirler. Özellikle ek oksijen alımından önceki COHb düzeyi ölçümlerinde . CO zehirlenmelerinden şüphelenildiğinde acil doktorları CNS’ i… Daha fazlasını oku »Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

Afazi Terapisinin Etkinliği

Afazide spontan iyileşme ilk 2 ayda daha fazla gerçekleşir. Buna karşın 6 ay ve daha sonra da düzelmelerin olduğu görülebiliyor. Spontan iyileşmeyi etkileyen faktörlerin arasında hasarın boyutu, yeri, etyolojisi, akut dönem afazinin tipi ve şiddeti (sözel anlama,işitsel anlama), hastalığın olduğu yaş, hastanın genel sağlığı (Kertes,1977) genel olarak bakıldığında tempora –… Daha fazlasını oku »Afazi Terapisinin Etkinliği

Komadaki Hastayla Nasıl Çalışılır?

Hastaya yaklaşım – kendinizi tanıtın – onunla yavaşça ve normal tonda konuşun – cümleleri kısa tutun ve ona söylediğiniz şeyi düşünmesi için zaman tanıyın. – Yapacağınız şeyi açıklayın. Görsel uyarım – yatakbaşına görsel açıdan zengin bir çevre hazırlayın, ör: tanıdık renkli nesneler, aile fotoğrafları, ve 10-15 dk televizyon. – Yatakbaşını… Daha fazlasını oku »Komadaki Hastayla Nasıl Çalışılır?

Afazi ve Dizartri’de Prosodik Özelliklerin Anlaşılması

Konuşmanın parçalar üstü özellikleri LaPonte ve Rosenbek tarafından şu şekilde listelenmiştir. – pitch (ton) – şiddet – sesletim süresi – durak süresi Prosodik özelliklerin, yukarıdaki parçalar üstü yapıların birbirleriyle olan ilişkilerinin sonucunda oluştuklarını söylemişlerdir. Konuşmanın ritmi, hızı , entonasyonu ve vurgusu üzerinde şiddetin, tonun ve sürenin etkisini görmek çok kolaydır.… Daha fazlasını oku »Afazi ve Dizartri’de Prosodik Özelliklerin Anlaşılması

Afazi Terapi Süreci (Treatment Sequence)

Bu terapi süreci başta Vignolo (1964), Basso (1978) ve LaPointe’nin (1982) araştırmaları olmak üzere birçok klinisyen ve araştırmacının çalışmalarından uyarlanmıştır. Bu terapi sürecini/sıralamasını uygulamaktan ziyade yazması ya da okuması daha çok zaman alır. Klinisyen-hasta etkileşimi dinamik olmalı ve hastanın düzeyine göre ilerlemelidir. Klinisyen–hasta etkileşimi, hastaya cömert bir şekilde sunulan model… Daha fazlasını oku »Afazi Terapi Süreci (Treatment Sequence)

Afazi Değerlendirmesi

Afazi Hastalarında Değerlendirme Afazili hastalarda değerlendirme dilin 3 bileşeninin ( dilsel[ biçim ve içerik], iletişimsel[kullanım], ve dil ile bağlantılı bilişsel sistemler [ tanıma, anlama, düşünme ve bellek] ) bir amaç dahilinde ölçümüdür. Bu çeşit bir afazi değerlendirmesi hastanın becerilerini, bozukluklarını ve bozuklukların ne derece değiştirilebileceğini belirlemek amacıyla yapılır. Byng’e göre… Daha fazlasını oku »Afazi Değerlendirmesi

Gülhane Afazi Testi – 2

GÜLHANE AFAZİ TESTİ – 2 (GAT-2)’NİN STANDARDİZASYON ve GEÇERLİK- GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI / STANDARDIZATION, VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF GULHANE APHASIA TEST-2 (GAT-2) İ.Kemal Colay, İlknur Maviş, Seyhun Topbaş Özet Bilimsel zemin: Nörolojik dil ve konuşma bozuklukları içerisinde ele alınan afazi, sağ beyin sendromu, apraksi ve dizartri iletişim sorunları yaratır1. Türkiye’… Daha fazlasını oku »Gülhane Afazi Testi – 2