Rezonans Bozuklukları

Konuşma bozuklukları çatısı altında, rezonans bozuklukları da önemli bir yer tutar. Daha çok fiziksel öğelerin meydana getirdiği problemlerdir. Dolayısıyla konuşma bozuklukları tedavisi konusunda da farklı yöntemler içermektedir. Örneğin yarık damak, rezonans bozukluklarına yola açan ve en çok karşılaşılan vakalardan biridir.

REZONANS BOZUKLUKLARI

Ses tellerinde oluşan ses, ses teli üstündeki boşluklarda şekillenir, uygun olmayan frekanstaki sesler bu boşluklarda filtrelenirken, uygun olan seslerin şiddeti arttırılır.

Burun rezonans bozuklukları iki çeşittir: Hipernasalite, hiponasalite. Konuşma sırasındaki nasal rezonansın normalden fazla olmasına hipernasal, normalden düşük olmasına hiponasal denilir.

HİPERNASALİTE (Genizsil Ses)

Dizartri, yarık damak, travma, işitme kayıpları gibi birçok sebep buna neden olabilir.

Dizarti, yumuşak damak-yutağın konuşma sırasında (burun sesleri hariç) kapanmamasına, yetersiz kapanmasına (velofaringel yetmezlik, yetersizlik) neden olabilir.

Yarık damak dudaklı vakalarda eğer cerrahiyle damak onarımı yapılmamışsa, bütünlüğü bozulmuş anatomik yapılardan dolayı burun boşluğuna hava kaçar. Dolayısıyla konuşma sesinde anormal burun rezonansı oluşur.

Damaktaki tümoral durumlarda, yumuşak veya sert damaktaki tümörün çıkartıldığı cerrahi durumlar veya damakta açıklık oluşturan travmalarda hipernasalite görülür.

İşitme kaybı olan kişiler herhangi bir yapısal sorun olmamasına rağmen işitme kaybından dolayı yumuşak damak-yutak kapanmasını sağlayamayabilirler. Bu durumda konuşma bozuklukları vakalarına neden olmaktadır.

HİPONASALİTE (Burun rezonansının azalması)

Burun boşluğunun rezonansa yetersiz katılmasından/katılamamasından kaynaklanır. Oradaki tıkanıklığı tıkanıklığa (adenoidler, tümörler vs.) bağlı olarak havanın burun boşluğuna geçmesi engellenir. Kişi burnu tıkalıymış gibi konuşur.

Konuşma Bozuklukları ile ilgili daha çok şey öğrenmek için diğer makalelerimizi inceleyiniz