Çocukların Dünyayı Algılaması ve Anlam Çıkartabilmesi

Yaygın Gelişimsel Bozukluk yada Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Dünyayı Algılaması ve Anlam Çıkartabilmesi

Her çocuk farklı bir biyolojik sistemle bu dünyaya gelir. Annesinin kucağında huzurlu bir şekilde süt emen bebek aslında birçok duyusal uyaranla baş edebilme mekanizmasını güçlendirmektedir. Biz buna kendini düzenleme yada regülasyon diyoruz. Bebek ağzına gelen sıcak sütün tadını sıcaklığını alırken, annesinin ninni sesini dinler, annesinin gözlerine bakar onun kokusunu ve sıcaklığını alır diğer yandan vücuduna sürten tulumu, annenin her nefes alışverişinde vücudunun hareket etmesine dair uyaranları, vücudundan gelen derin duyu dediğimiz ‘proprioseptif’ uyaranları alır. Birçok bebek bu uyaranların farkındayken bile huzurlu bir şekilde süt emmeye devam edebilir. Fakat az öncede söylediğimiz gibi her çocuk bu dünyaya farklı biyolojik yapı ile gelir. Bazı çocuklar vücutlarının hareket ettirilmesine aşırı duyarlı olabilir ve bizim için çok normal olabilen bir hareket onların aşırı uyarılmasına neden olabilir, bu dokunma ve ses içinde aynı olabilmektedir. Aşırı tiz yada bas sesler yada sesin şiddeti ,vücudunun hareket ettirilmesi, tulumunun dokunması yada giysisindeki basit bir etiket bebeğin düzenleme sisteminini bozabilir. Bu nedenlerden dolayı bebeği sakinleştirmek mümkün olamayabilir. Sakin bebek tüm uyaranları alarak bunları entegre edip anlamlı bir bütün olarak depolarken sakinliğini koruyamayan bebek bu anlamlı entegrasyondan mahrum kalacaktır. Bebeğin bakıcısıyla ve dünya ile arasındaki anlamlı köprüleri kuramaması ileride büyük sıkıntılara yol açacaktır. Nöro-gelişimsel açıdan farklılaşan çocuk nasıl olurda bu duyusal bombardımanda sakinliğini koruyup anlamlı bilgiyi alabilecek? Bebeğin bireysel özelliklerini anlayıp regülasyonu(bebeğin huzurunu) sağlayan bakıcı anlamlı bilginin entegre olmasına yardımcı olur. Birincil bakıcısı ile arasındaki bağlılık-ilişki ile bağlantı kurulacak. Bir ilişki olmadan çocuk sistemini neden zorlasın ki? Bir parça çikolata yada kraker için mi? Bizler iletişimi bu şekilde mi edindik? Yoksa annemizin-babamızla olan ilişkimizden dolayı onların iletişimi nasıl kurduklarını izleyerek mi? Onlarla etkileşime girerek-oynayarak mı?