Motor Konuşma Bozuklukları İçin Temel Bilgiler

Kas tonusu kasın istirahat ve kasılma halinde ki kontraksiyonunu belirtir.ne zaman ki bu kontraksiyon görülmez yada çok az görülür buna da flasidite denir. Eğer ki istirahat halindeyken kas lifleri aşırı kasılıyorsa buna da spastisite denilir.flasidite kasın alt motor nöronları tarafından uyarılmasında problem olduğunda görülür ve kasta atrofi(hacim ve kuvvette azalma) duruma eşlik eder.spastisite ise üst motor nöron hasarlanmalarında görülür ve üst merkezler inhibitörik(baskılayıcı) görevlerini gerçekleştiremezler.hem spastisite hemde flasidite hafif,orta,şiddetli olarak değerlendirilebilir.

Kasın istirahat halindeki durumu ile işlevsel sırasındaki durumunu ayırmamız gerekmektedir. Hem flasidite hem spastisite güçsüz ve kısıtlı hareket açıklığına sebep olacaklardır. Bu yüzden güçsüzlük tipik olmayan kas tonusunun (bu çok fazla yada çok az olabilir) sonucudur. Paralizi ise istemli hareketlerin olamaması durumudur. Örnek olarak flasiditesi ve spastisitesi çok ileri derecede olan ve uzuvlarını hareket ettiremeyen birisinin o uzvuna paralizili denilebilir. Parezi kelimesi ayrıca o uzvun yarı paralizisi durumunu anlatmak içinde kullanılabilir. Hangi uzuvların paralizili olduğunu anlatan başka terimlerde vardır.4 uzuvun paralizisine quadripleji, her iki bacağın etkilendiği duruma dipleji, hemipleji ise vücudun yarı kısmının etkilendiği durumu, tetrapleji tüm vücudun etkilendiği durumlar için kullanılan terimlerdir.

Spastisite ( hipertonisite): kaslarda çok fazla kontraksiyon mevcuttur. Hiperaktif derin tendon refleksleri ve gerilmeye karşı artan kasılma.üst motor nöron hasarı.

Flasidite (hipotonisite): kaslarda kasılma çok azdır. Kasların düşük kas tonusu vardır, uyarıma karşı cevap vermezler.refleks kaybı görülür. Alt motor nöron hasarı

Ataksi : kas gruplarının koordineli çalışmasında bozukluk. Aşağıdaki fonksiyonları gerçekleştiremeyenleri de içine alan geniş bir terimdir.hasar cerebellumdadır.

Dismetri: hareketin açıklığı(range),hızı ve kuvvetiyle ilgili hatalar.

Disdiadokokinezi: düzenli yapılan ve sık değişen hareketleri yapmakta güçlük..

Asinerji : kompleks hareketlerin parçalarını gerçeklştirirken zamanlama hataları

Diskinezi :istemsiz ve ilgisiz motor hareketleri kapsar.hasar bazal ganglion ve bağlantılarındadır.

Atetoz: yavaş kıvranıcı(solucanvari) düzensiz hareketler.çoğunlukla el,parmak ve el bileğindedir.

Distoni: atetoza benzer fakat anormal hareketler gövde kaslarını uzuvlara göre daha çok içerir.

Korea: hızlı,ani silkinme tarzında istemsiz hareketler. Baş gövde ve uzuvlarda olabilir.

Tremor: baş,gövde ve uzuvların ritmik salınımları.

Rijidite: Tüm yönlerde pasif harekete karşı artmış direnç.basal ganglion hasarı.

Basal ganglionlar: öğrenilmiş hareketlerin planlanması ve yürütülmesinde, bu hareketleri başlatma ve miktarını düzenlemede görev alır.

Cerebellum: kas tonusunun sağlanması ve koordineli hareketlerin yapılabilmesi. Dengeyi sağlaması, kasların koordineli ve sinerji halinde çalışmaları. Çalışan kasların diğerleriyle uyum içinde doğru zamanlama ve kuvvetle çalışması. Konuşma gibi çok hızlı değişen istemli hareketlerin koordinasyonu. Hareketin başlatılması ve bitirilmesi.