Konuşma Apraksisi

1. sesletim , konuşmadaki sözcük karmaşıklığı arttıkça bozulur.

2. sesletim bozukluğu ünlü ve ünsüzlerin her ikisinde de görülür. Ünsüz öbeklerinde tek ünsüzlere göre hata daha fazladır. Ünlüler ünsüzlerden daha az hatayla sesletilir.

3. sözcük başı sesler, sözcük içi ve sözcük sonundaki seslerden daha fazla etkilenmiştir.

4. daha az kullanılan seslerde hata daha sıktır.

5. yerine ses eklemeler, ses atmalar, bozmalar ve eklemelerin hepsi görülebilir. En sık gözlenen yerine koyma ve çıkartmadır.

6. hedef söz, sözcük veya cümlenin karmaşıklığı arttıkça sesletim hataları ve çabalama davranışı artar.

7. konuşma üretimi değişkenlik gösterir. Konuşma apraksili birisi bir ses, hece, kelime, sözcüğü bir durumda üretirken başka bir zaman bunu hatalı üretebilir. Aynı hedef ses için birden fazla farklı , yanlış sesletim gözlenebilir.

8. çabalama davranışı ( artikülatörlerin pozisyonunu doğru olarak yerleştirme [groping]) çoğu konuşma apraksili bireyde gözlenir.

9. otomatik konuşma aktiviteleri (haftanın günleri, 1-10’ kadar say ) istemli konuşmaya göre daha kolay ve daha az hatalıdır. Reaktif konuşma(teşekkürler, iyiyim) apraksililer için daha kolaydır.

10. metatetik hatalar( ses- hece transpozisyonu) sıktır. Kitap-kipat ….

11. hece çarpışmaları olabilir. (literatürde sık değildir.). kişi hece sayısını azaltır veya heceleri bozar.( motor olarak sesletilmesi güç, sözcük veya sözcelerde.)

12. alıcı dil becerileri her zaman değil fakat sıklıkla ifade edici dil becerilerinin üzerindedir. Fakat dil becerileri apraksiden ayrılır.

13. apraksili kişiler genellikle yanlış sesletimlerinin farkındadırlar. Bunun yanında kendilerinin doğru veya yanlış yaptığını klinisyenin geri bildirimi olmadan yapabilirler.

14. konuşma apraksisi, diğer iletişim bozukluklarıyla birlikte ya da izole görülebilir.(dizartri, gecikmiş-konuşma, dil gelişim gerilği, afazi ve işitme kaybı)

15. oral ve uzuv apraksisi verbal apraksiyle birlikte görülebilir. Gözlemlere göre oral apraksisi olan birisinin verbal apraksisi de vardır. Şiddeti değişken olabilir , tek bir ünlüyü üretemeyenlerde vardır. Sadece kompleks cümleler de zorlananlarda.