Kemal Colay Özgeçmiş

Eğitim

Yüksek Lisans:

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Anabilimdalı (DİLKOM) (2003-2006)

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu (1999-2003)

Ortaöğretim:

İzmir Bornova Anadolu Lisesi

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildirileri

Dil ve Konuşma Bozuklukları Konferansı

Yer:

Konak Belediyesi Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonu

Tarih:

19.02.2007

Saat:

09:00 – 12:30

Konular:

Dil ve konuşma bozukluklarına genel bakış, sesletim/sesbilgisel bozukluklar, kekemelik

Çocuklarda Gecikmiş Dil ve Konuşma

Yer:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilimdalı Poliklinik Eğitim Salonu

Tarih:

12.03.2007

Saat:

12:30 – 14:00

Konular:

Çocuklarda Gecikmiş Dil ve Konuşma

Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış

Yer:

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Konferans Salonu

Tarih:

03.04.2007

Saat:

15:30 – 17:00

Konular:

Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış

4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

Yer:

Yeditepe Üniversitesi (Büyük Salon)

Tarih:

03.05.2007 – 05.05.2007

Saat:

11:00 – 11:30

Konular:

GAT-2’nin standardizasyon, geçerlik ve güvenirlik çalışması (sözlü sunu)

Artikülasyon ve Fonolojik Sorunlara Yaklaşımlar

Yer:

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi “işitme, konuşma, denge” ünitesi seminer salonu

Tarih:

14.03.2008

Saat:

14:00 – 17:00

Konular:

Artikülasyon ve Fonolojik sorunlara yaklaşımlar

Dokuz Eylül Üniversitesi KBB Anabilimdalı "İşitme, Konuşma, Denge Ünitesi" Gönüllü Hizmet

Yer:

Dokuz Eylül Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı

Tarih:

2008 Bahar Dönemi

Okul Öncesi Kekeme Olan ve Olmayan Çocukların Sözel Anlatım Becerilerinin Karşılaştırılması

Yer:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilimdalı Konferans Salonu

Tarih:

06.02.2009

Konular:

Okul öncesi kekeme olan ve olmayan çocukların sözel anlatım becerilerinin karşılaştırılması (proje sunumu)

Nörolojik Dil Konuşma Bozuklukları

Yer:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirji Anabilimdalı Konferans Salonu

Tarih:

06.03.2009

Konular:

Nörolojik Dil Konuşma Bozuklukları

5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi

Yer:

Kuşadası

Tarih:

02.05.2009

Konular:

Sözlü Sunum – Şanlı Colay N., Colay K., Aras Ş., Orcin E., Kekeme olan ve olmayan okul öncesi çocuklardaki sözel anlatım becerisinin karşılaştırılması.

Dil Konuşma Bozuklukları

Yer:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu, 4. FÖP Kongresi

Tarih:

06.05.2011

Konular:

Dil Konuşma Bozuklukları

Gülhane Afazitesti - 2

Yer:

Türk Nöroloji Dergisi, Mart – Nisan 2007, Cilt: 13, Sayı: 2

Tarih:

Mart – Nisan 2007 

Konular:

GAT-2’ nin standardizasyon ve geçerlik-güvenirlik çalışması. İlknur Maviş, Kemal Colay, Seyhun Topbaş, Oğuz Tanrıdağ

2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi

Yer:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü

Tarih:

19.04.2014

Saat:

11:30 – 12:30

Konular:

Dil ve Konuşma Bozuklukları

DIR/Floortime

Yer:

Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ABD

Tarih:

18.03.2013

Saat:

13:00 – 15:00

Konular:

Otizmli Çocuklarda DIR/Floortime Yöntemi

Otizmli Çocuklarda İletişimin Desteklenmesi

Yer:

Balıkesir

Tarih:

01.04.2013

Saat:

13:00 – 16:00

Konular:

Otizmli çocuklarda iletişim becerilerinin desteklenmesi

Kongre - Kurs - Sempozyum (Konuşmacı)

Kongre - Kurs - Sempozyum (Katılımcı)

Sertifikalar

  • MORE THAN WORDS
  • Profectum Academy Certificate july 1 2015
  • Profectum Academy Fellow Certificate Level 2 Course January 1 2017
  • ICDL 203 Certificate june 2019
  • ICDL 204 Course September 2019

KONGRE – KURS – SEMİNER – KATILIM BELGESİ– SERTİFİKA

–       Dudak Damak Yarıkları (23-25.09.2003)

Doç.Dr.Seyhun Topbaş, Doç.Dr.Cengiz Çetin

–       Ses Terapisi ve Ses Bozukluklarında Videostroboskopi Kullanımı Kursu (2003)

Anadolu Üniversitesi- 42 saatlik eğitim-PhD.CCC.SLP. Anat KEİDAR

–       Voice TherapyAn Integrated Approach and Practical Suggessions-An.Ün. Workshop(2004)

PhD.CCC.SLP Anat KEİDAR

–       Speech Rehabilitation of Patients with Laryngectomy- An.Ün.Workshop(2004)

Dr. Pnina ERENTHAL.CCC.SLP

–       2.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi-An.Ün. (2004)

Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Eskişehir/ DİLKOM

–       Türkçenin Ezgi Yapıları(14.12.2004)

Yrd.Doç.Dr. Ertan Gökmen

–       Kekemelik Terapisi (21-22.09.2005)

Prof. Dr. Kenneth O.St.Louis

–       Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Programı (7-11.10.2005)

Hizmet içi eğitim, Prof.Dr.Ahmet Konrot

–       CSL-Bilgisayarlı Akustik Analiz Uygulamaları(22.12.2005)

Dr.İsmail Koçak

–       Konuşmada Akıcılık Bozukluğu, Hızlı Konuşma, Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapi Yöntemleri (29.10.2005-19.12.2005).

Hizmet İçi Eğitim Prof. Kenneth O.St.Louis

–       Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Videostroboskopi Kullanımı (15.02.2005).

Dr.İsmail Koçak,

–       Afazi (16.03.2005)

Prof.Dr.Oğuz Tanrıdağ

–       Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Videostroboskopi Kullanımı(23.03.2005)

Dr.İsmail Koçak,

–       Otizm ve Dil Edinimi (14.04.2005)

Letitia Naigles

–       CSL-Bilgisayarlı Akustik Analiz Uygulamaları (07.06.2005)

Dr.İsmail Koçak,

–       3. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (Haziran-2005)

–       Afazili ve İlişkili Bozukluklarda İşlevsel Değerlendirme Workshop

(Haziran 2005)

Dr.Joyce HARRİS

–       Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Dilin Değerlendirilmesi Workshop(Haziran2005)

Dr.Brenda MYLES

–       AnkaraArtikülasyon Testi Eğitimi Workshop (Haziran 2005)

Doç.Dr.Pınar EGE

–       Certificate of Dysphagia Therapy, Anadolu University – DILKOM, Eskişehir Mindy Granberry-CCC-SLP  (27 şubat – 4 Mart 2006)

–       Certificate of Attendance ‘ Speech & Language Delay and Intervention’, Anadolu University – DİLKOM, Eskişehir (26 – 28 Nisan 2006)

Jean Brown, Clinical Assoc. Prof., Cathy Bacon, Clinical Assoc. Prof., Arizona State University – ICRP, USA

–       Ses bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapisi – Workshop(25-30 aralık 2006)

Phd, CCC-SLP Melda Kündük

–       Ses Hastalıklarına Yaklaşım Kursu (7-8.04.2007)

Türk ORL klinikleri. S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

–       4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi (3-5 Mayıs 2007)

Yeditepe Üniversitesi.

       –       Engelli çocuklarda iletişim ve dili geliştirme stratejileri (3 Mayıs 2007)

M. Jeanne Wilcox,

–       4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Ses Değerlendirmesinde yüksek hızda görüntüleme tekniklerinin rolü (. 4 Mayıs 2007 )

Yrd. Doç. Dr. İsmail Koçak.

–       4.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Yutma bozukluklarında değerlendirme ve terapi (5 Mayıs 2007)

Seçme konular. Melda Kündük.

–       4.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Uluslararası Kognitif Nörobilim Sempozyumu (16-20 Mayıs 2007)

Divan mares Otel Marmaris.(Davetli katılımcı)

–       PECS(picture exchange communication system) kursu – DİLKOM

(13-14 Haziran 2007)

Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar

–       CADL-2 afazi değerlendirme testi ve Pace afazi terapisi yöntemi – DİLKOM

(8-9 10.2007)

Audrey L. Holland, Ph.D Regents’ Professor of Speech And Hearing Sciences at the University of Arizona, Prof.G Albyn Davis Phd.. University of Massachusetts at Amherst.

–       Yutma bozukluklarının değerlendirilmesi ve Terapisi – DİLKOM (24-27.12.2007)Ass.Prof. Melda Kündük. Louisiana State University Department of Communication Sciences and Disorders

–      Ses Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar (9-20.04.08),

8. Multidisipliner Toplantısı, Ankara etap altınel otel

–       Kognitif V (Kognitif Nörobilim Toplantısı V) (17.05.2008-21.05.2008)

Divan Mares Hotel Marmaris

–       12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association (June 25 – June 28, 2008)

Istanbul,Turkey, Askeri Muze ve Kultur Sitesi Komutanligi, Valikonagi Caddesi Harbiye Sisli

–       5.Ulusal Dil Konuşma Bozuklukları Kongresi Pine Bay Resort Hotel Kuşadası

(30 Nisan -2 Mayıs)

–       Yaygın gelişimsel bozukluklarda iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

(30.05.2009)

Çiğdem Ergül. Pine Bay Resort Hotel Kuşadası

–       Motor Konuşma Bozukluklarının tedavisinde yaklaşımlar (01.05.2009)

Megan Hodge (University of Alberta, Kanada)Pine Bay Resort Hotel Kuşadası

–       Yutma terapisinde gelişmeler(02.05.2009)

Melda Kündük (Louisiana State University)Pine Bay Resort Hotel Kuşadası

–       Otizmli çocuklara bağımsızlık, seçim yapma, sosyal etkileşim ve konuşma becerilerini kazandırma (24-25 Mayıs 2009)

Doç.Dr.Binyamin Birkan.Tohum Otizm Vakfı.

–       Otizmli Çocuklarda replik silikleştirme programı (7 Haziran 2009)Doç.Dr.Binyamin Birkan. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi.

–       I.Pediatrik Rehabilitasyon kongresi (8-10 Ekim 2009)

Cadde Bostan Kültür Merkezi İstanbul.

–       Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Duyu Bütünlüğü (9 Ekim 2009)

Rosemary White Cadde Bostan Kültür Merkezi İstanbul.

–       Otistik Çocuklarda ‘Floortime’ yöntemi Uygulama Kursu – 2 tam gün

   (11-12 Ekim 2009)

Taslik Otel/İstanbul Rosemary White

–       Certificate of Attendance for participation in the Online edition of the 2009 annual conference ‘autism spectrum disorders what works and why’ 11 hours of instruction. The Interdisciplinary Council On Developmental And Learning Disorders

–       Duyu bütünleme terapisinin nörobiyolojik temelleri (19-21 Mart 2010)  

Egitmen: Yeşim Unveren Uz.Fzt. Duyu Butunleme Terapisti, SIPT certified

–       Basic course – A lifespan approach to autism – Meltdowns: helping infants children and adolescents overcome behaviour problems aggression and tantrums – Regulatory sensory processing disorder Stanley Greenspan MD. Rosemary White OT. online course MART 2010

–       Duyu bütünleme klinik görünümler ve analiz (18-20 Nisan 2010)

Egitmen: Yeşim Unveren Uz.Fzt. Duyu Butunleme Terapisti, SIPT certified (teorik + pratik)

–       Duyu bütünleme terapisi uygulama kursu (21-23 mayıs 2010)

–       Dir Floortime eğitimi ICDL Summer Institude Bolger Center Washington D.C. Maryland U.S (7-11 temmuz 2010)

– Online Edition of the 2010 ICDL Conference, Redefining Autism (01.01.2011-01.02.2011)

– The Basic Course on The Greenspan Floortime Approach™ A Comprehensive Developmental Approach to Assessment, Diagnosis, and Intervention for Developmental and Emotional Disorders The Learning Tree: Overcoming Learning Disabilities from the Ground Uptailoring education to each child’s unique interests, strengths, and challenges: 6 hrs.

– Regulatory Sensory Processing Disorders including Autism Spectrum Disorder, Regulatory Disorder, ADHD, Behavior Problems and Learning Challenges: 12 hrs. by Rosemary White, OTR/L and Stanley Greenspan, M.D.

– A Lifespan Approach to Autism exploring different types of individuals at different functional levels to demonstrate the best ways to advance their development: 6 hrs.

– Meltdowns: Helpling infants, children and adolescents overcome behavior problems, aggression and tantrums, 8 hrs.

March 4 through May 15, 2011

–  Floortime advanced tutoring programı (19-21 haziran 2011)

Rosemary White O.T. Phd.; Gün ışığı çocuk merkezi Akatlar

–  Beckmann oral-motor assessment and intervention; San Antonio/Texas (14-15.07.2011)

–  D.I.R. Floortime Summer Camp Seattle /Washington; Rosemary White PT/OT Services; (18.07.20011-12.08.2011)

–  GOBDÖ-2-TV ‘Gilliam Otistik Bozukluk Değerlendirme Ölçeği – 2 – Türkçe Veriyonu ‘ kullanım kursu . Eskişehir Andolu Üniversitesi DİLKOM Kasım 2011

–  Development of Symbolic language in Children with ASD. Emily Rubin CCC SLP.www.speechpathology.com online course. 01.03.2012. (Otizmli çocuklarda sembolik dilin gelişimi)

Autism Solutions Pathways to Progress 25 September 2011 New York U.S.A. Profectum Foundation Online Webcast.

–   I.C.D.L Annual Conference. 11-13 November  2011 Washington D.C U.S.A. ICDL online edition.

Introduction to Prompt Technique. 2-4 August 2012 Centennial Colorado.        Prompt  Institute.

–     Linking Play To Function. Using N.D.T and Sensory Integration Strategies to Facilitate Functional Skills Through Play. 27-28 July 2012 . Adler Leslie. Jacksonville Florida. U.S.A

Uluslararası Katılımı İzmir I. Otizm Kongresi. 25-28 kasım 2012 Çeşme

               -Klinik Gözlem, Debra Beckman MS, CCC-SLP, Beckman Ass., Orlando, 25-26.07.2012

                -Klinik Gözlem, Terry Hall M.A, CCC-SLP, B.S., JFK Partners University of Colorado, 30-31.07.2012

Klinik Gözlem, Peter Ramig  Phd, CCC-SLP, University of Colorado, Boulder, 01.08.2012

7.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 05-07.05.2013, Kartepe Otel, Kocaeli

Klinik Gözlem, Michele Ricamato, MA, CCC-SLP, Soaring Eagle Academy ve Private Clinic, Beth Osten, MS, OTR/L, Beth Osten Ass., Chicago,14-26.07.2013

              -NDT/Bobath Certificate Course in Management and Treatment of Children with Cerebral Palsy and Other Neuromotor Disorders, 11/18-12/13/2013, 02/24-03/21/2014, Anemon Sağlık Otel, İZMİR.

Moving into NDT for Pediatric SLPs’. Therese McDermott-Winter, MHS, CCC-SLP, C-NDT, 15-16.03.2014

– Bridging PROMPT Technique to Intervention. Jackie Dolson-shewchuck. PROMPT institude17-20.06.2014 Baltimore –MD

– Celebrate The Children klinik gözlem. 21-26 Temmuz 2014. Denville NJ.

– Mid-Atlantic Workshop 2014 Treating Children and Adolescents who Stutter. The Stuttering Foundation Of America Children Hospital of Philadelphia’s Center for Childhood Communication & Florida State University. Temmuz 7-14 . 2014. Philedelphia PA

MORE: Integrating The Mouth with Sensory and Postural Functions.  Patricia Oetter OTR/L , Eileen Richter OTR  26-28 Eylül 2014 Istanbul

More Than Words The Hanen Program for parents with Autism Spectrum Disorder. 2-5 kasım 2014 İstanbul

Language and Communication in Autism Spectrum Disorder. Helen Tager-Flusberg. 3 hour workshop. 14 Kasım 2014 – Antalya

Using Evidence Based Naturalistic Teaching Strategies to Enhance Language Instruction with Children with Autism Spectrum Disorder. Linda A. LeBlanc. 3 hour workshop. 14 Kasım 2014 – Antalya

International Conference for Autism. Uluslararası kongre 14-16 kasım 2014 – Antalya

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar

 

  • Türkiye Fizyoterapistler Derneği (TFD)
  • Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği (SKYBD)
  • Dil Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (DKBUD)