Edinilmiş Dil Bozuklukları

Afazi Terapisi 2

Terapinin amacı hastanın nörolojik hasarı çerçevesinde iletişim becerilerini arttırmaktır. Afazik hastaların büyük çoğunluğun da hasar kalıcıdır. Bu bakımdan hasta tedavi amacı bir süre sonra dili iyileştirme amacından dile yönelik kompassasyona dönüştürülmelidir. Afazili tiplerin düzelme paternlerini klinisyen bilmelidir. Örneğin Global afazi çoğunlukla kronik Broka afazisine dönüşür. Çok az afazik hastada işitsel… Daha fazlasını oku »Afazi Terapisi 2

Afazi Terapisi

KISITLAMALI AFAZİ TERAPİSİ YÖNTEMİ Çalışmanın Adı: Constraint Induced Aphasia Therapy Dergi: Stroke 2001;32;1621-1626 Yazarlar: Pulvemuller, F., Neinger, B., Elbert, T., Mohr, B.,Rockstroh, B., Koebbel, P., Taub, E. Çalışmanın Amacı: CIAT yönteminin kronik afazili bireylerin terapisinde etkinliği Geleneksel terapi yöntemiyle, CAIT yaklaşımının karşılaştırılması GİRİŞ Afazi, sol hemisferi etkileyecek serebrovasküler kazalar lokal… Daha fazlasını oku »Afazi Terapisi

Afazi

Afazi-söz yitimi ( Maviş, 2000), beyindeki organik bir hasara bağlı olarak, dil işlevleri ve bunlar için gerekli bilişsel işlemlerdeki bozukluk olarak tanımlanır. Afazi dilin içeriği veya anlamında, dil yapısı veya formunda, dil kullanımı veya fonksiyonunda ve dil için gerekli bilişsel yetilerde(ör: tanıma, anlama , bellek ve düşünme.) azalma ve bozulmayla… Daha fazlasını oku »Afazi