18 Mart 2013 Dokuz Eylül Üniversitesi Konuşmamız

Nida Colay ve Kemal Colay ,18 mart 2013 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilimdalı’nda, Öğretim görevlilerine yönelik ‘Otizm’de Floortime Terapisi’ konulu seminer vermiştir.