Nida Şanlı Colay Özgeçmiş

Uluslararası Sertifikalar:

PROMPT Instructor

PROMPT Instructor Trainee

PROMPT Certified Therapist

PALIN PCI Therapy

C-NDT (Neurodevelopmental Treatment Certification)

DIR/FCD (Profectum Professional in Speech and Language Pathology)

MORE THAN WORDS

IT TAKES TWO TO TALK

Eğitim:

Doktora: Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı (2019- devam etmekte)

Yüksek Lisans : Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları (2005-2008)

Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (2001-2005)

Ortaöğretim : Özel Toros Lisesi/Mersin

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 Erken Çocukluk Döneminde Ebevyn-Çocukluk Etkileşimini Yönlendiren İletişim Amaçları ve Zihinsel Gelişime Etkileri

Tarih: 2007

Konu:Erken Çocukluk Döneminde Ebevyn-Çocukluk Etkileşimini Yönlendiren İletişim Amaçları ve Zihinsel Gelişime Etkileri

Araştırmacılar: Maviş İ., Şanlı N.

Oral Narrative Assessment of Cohesion Among Turkish Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Learning Disability and Comparsion with Typical Developing Children

Yer          :International Conference of Special Education, 2008

Tarih      :2008

Konular :Oral Narrative Assessment of Cohesion Among Turkish Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Learning Disability and Comparsion with Typical Developing Children

Araştırmacılar:Maviş, İ., Şanlı, N., Şen, A.,

Description of Bilingual Language Processing:Evidence fromTurkish Adults Knowing English,

Yer: 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, 2008 (Poster Presentation)

Konu: Description of Bilingual Language Processing:Evidence fromTurkish Adults Knowing English

Araştırmacılar:Maviş İ., Kiran, S., Şanlı N.

Confrontation Naming, Semantic Relatedness, Category Generation in Turkish-English Bilinguals (Master Thesis)

Yer: Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı

Araştırmacı: Nida ŞANLI COLAY

Danışman: İlknur Maviş

KEKEME OLAN-OLMAYAN ÇOCUKLARIN SÖZEL ANLATIM BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  (PROJE SUNUMU)

Yer          : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilimdalı Konferans salonu.

Tarih      : 06.02.2009

Konular :Okul öncesi kekeme olan ve olmayan çocukların sözel anlatım becerilerinin karşılaştırılması(proje sunumu)

                NÖROLOJİK DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Yer          :Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirji Anabilimdalı konferans salonu

Tarih      :06.03.2009

Konular : nörolojik dil konuşma bozuklukları.

Konuşmacı:Nida COLAY, Kemal COLAY

 KEKEME OLAN-OLMAYAN ÇOCUKLARIN SÖZEL ANLATIM BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yer           : Kuşadası

Tarih       : 02.05.2009

Araştırmacılar  : Şanlı Colay N,Colay K, Aras Ş,Orcin E.,

Konu:Kekeme olan ve olmayan okul öncesi çocuklardaki sözel anlatım becerisinin karşılaştırılması

Konuşmacı:Nida COLAY

DIR/FLOORTIME

Yer     : Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ABD.

Tarih   :18.03.2013

Saat    :13.00-15:00

Konular :Otizmli Çocuklarda DIR/Floortime Yöntemi

Konuşmacı:Nida COLAY, Kemal COLAY

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA İLETİŞİMİN DESTEKLENMESİ

Yer     : Balıkesir

Tarih   :01.04.2013

Saat    :13:00-16:00

Konular :Otizmli çocuklarda iletişim beceilerilerinin desteklenmesi

Konuşmacı:Nida COLAY , Kemal COLAY

ATİPİK GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLARDA İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENİLMESİ

Yer     : 7. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi-Kocaeli

Tarih   :06.05.2013

Saat    :12:30-13.15

Konular :Atipik gelişim gösterençocuklarda iletişim becerilerilerinin desteklenmesi

Konuşmacı:Nida COLAY

                                             KONUŞMA SESİ BOZUKLUĞUNDA PROMPT YÖNTEMİ UYGULAMASI: VAKA SUNUMU

Yer: 9. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul

Konuşmacı: Nida ŞANLI COLAY

Konuşma Sesi Bozukluğu Olan Vakanın Prompt Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Yer: X.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul

Tarih: 2019

Araştırmacılar: Nihal Aydın, Nida Şanlı Colay (Poster Sunum)

                      KONUŞMA SESİ BOZUKLUĞU OLAN OKUL ÖNCESİ VAKALARDA MOTOR KONUŞMA ENTEGRASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yer: 10. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul

Konuşmacı: Nida ŞANLI COLAY

                                                  INTRODUCTION TO PROMPT

Yer: Medipol Üniversitesi , İstanbul

Tarih: 20-23. Eylül. 2018

Eğitmen: Karin BRINKMANN, Nida ŞANLI COLAY

                                      INTRODUCTION TO PROMPT

Yer: Antalya

Tarih: 28.02-03.03.2019

Eğitmen: Karin BRINKMANN, Nida ŞANLI COLAY

INTRODUCTION TO PROMPT

Yer: Seinajoki, Finlandiya

Tarih: 12-14, 15-17.11.2018

Eğitmen: Irina PODDA, Nida ŞANLI COLAY

INTRODUCTION TO PROMPT

Yer: Helsinki, Finlandiya

Tarih: 28-30.Mart. 2019

Eğitmen: Tracey KELLNER, Nida ŞANLI COLAY

INTRODUCTION TO PROMPT

Yer: Budapeşte, Macaristan

Tarih: 20-22 Eylül 2019

Eğitmen: Beth Kuegeler, Nida Şanlı Colay

– KURS- SEMİNER – KATILIM BELGESİ – SERTİFİKA

–  Dysphagia Therapy; Msc, CCC SLP Mindy Granberry (USA), Anadolu Üniversitesi ( 27.02-04.03 2006)

– Speech and Language Delay and Intervention (26-28.04.2006), Jean Brown (Arizona State University), Cathy Bacon (Arizona State University), Anadolu Üniversitesi,

–  Ses Bozuklukları ve Terapisi; Ph.D, CCC-SLP (26-30.12.2006)Melda KUNDUK (Lousiana University, USA), Anadolu Üniversitesi,

– CSL-Bilgisayarlı Akustik Analiz Uygulamaları (2006), Dr.İsmail KOÇAK,

–  Ses Terapisi Teknikleri, Dr.İsmail KOÇAK

–  Konuşmada Akıcılık Bozukluğu, Hızlı Konuşma, Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapi Yöntemleri. (2006)

Prof. Kenneth O.St.Louis,

–  Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Videostroboskopi Kullanımı (2006), Dr. İsmail KOÇAK

–  CADL-2:Afazi Değerlendirme Testi, Pace Afazi Terapisi (08-09.09.2007 ), Prof. Dr. Audrey Holland (University of Arizona), Prof. Dr. Albyn DAVIS (The University of Massachusetts), Anadolu Üniversitesi

–  Dealing with Challenging and Escalating Behaviour, Creating a Positive, Effective and Respectful School Enviroments for All Students (12.09.2007), Annemieke Golly Ph.D (University of Oregon), Anadolu Üniversitesi

–  PECS(13-14.06.2007), Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar (Anadolu Üniversitesi), Anadolu Üniversitesi

 – Ses Hastalıklarına Yaklaşım, Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp Eğitimi Kursları-II,(7-8.04.2007.)

– 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukluklar Kongresi (3-5.05.007)

-4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukluklar Kongresi, Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi: Seçme Konular (Çalıştay), (3-5.05.007)

– 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukluklar Kongresi, Ankara Artikülasyon Testi’nin Kullanım Bilgileri – Çalıştay (3-5.05.007)

4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukluklar Kongresi, Ses Değerlendirmesinde       Yüksek Hızda Görüntüleme Tekniklerinin Rolü – Çalıştay (3-5.05.007)

– 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozukluklar Kongresi, Engelli Çocuklarda İletişim ve Dili Geliştirme Stratejileri – Çalıştay (3-5.05.007)

– Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi (24-27.12.2007),  Ph.D, CCC-SLP Melda KUNDUK (Lousiana University, USA),

– 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (15-17.11.07.)

– Beginners Workshop for Primary Educators,, Ayşegül Turan (Makaton Tutor)

Ses Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, 8. Multidisipliner Toplantısı,(19-20.04.08)

2nd International Conference on Special Education – ICOSE 2008 (18-21.06.08)

12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association, ( 25- 28 Haziran 2008), Istanbul,Turkey, Askeri Muze ve Kultur Sitesi Komutanligi, Valikonagi Caddesi Harbiye Sisli

– Kognitif V – Kognitif Nörobilim Toplantısı V (17.05.2008-21.05.2008, Divan Mares Hotel Marmaris

Çocuklara, Gençlere ve Yetişkinlere Yönelik Kekemelik Terapisinde Farkındalık, Duyarsızlaştırma ve Modifikasyon Çalışmaları (7-9 Ekim 2008), Susanne Rosenberger

2nd Izmir International Special Education and Autism Symposium

(23- 25 Ekim2008)

2nd Izmir International Special Education and Autism Symposium, Systems and Strategies in Intervention with Augmentative and Alternative Communication Workshop (23- 25 Ekim 2008

American Speech Hearing Association Convention, Chicago (20–22 Kasım 2008)

5.Ulusal Dil Konuşma Bozuklukları Kongresi (30 Nisan -2 Mayıs 2009),  Pine Bay Resort Hotel Kuşadası

Yaygın gelişimsel bozukluklarda iletişim becerilerinin geliştirilmesi (30 Nisan 2009), Çiğdem Ergül. Pine Bay Resort Hotel Kuşadası

Motor Konuşma Bozukluklarının tedavisinde yaklaşımlar (1 Mayıs 2009), Megan Hodge (University of Alberta, Kanada)Pine Bay Resort Hotel Kuşadası

Yutma terapisinde gelişmeler (2 Mayıs 2009, Melda Kündük (Louisiana State University) Pine Bay Resort Hotel Kuşadası

Otizmli çocuklara bağımsızlık, seçim yapma, sosyal etkileşim ve konuşma becerilerini kazandırma. Otizmli Çocuklarda replik silikleştirme programı (6- 7 Haziran 2009), Doç.Dr.Binyamin Birkan. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi.

I.Pediatrik Rehabilitasyon kongresi (8-10 Ekim 2009), Cadde Bostan Kültür Merkezi İstanbul

Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Duyu Bütünlüğü (9 Ekim 2009)

Rosemary White Cadde Bostan Kültür Merkezi İstanbul.

Otizmli Çocuklarda ‘Floortime’ yöntemi Uygulama Kursu (2 tam gün), (11-12 Ekim 2009) , Taslik Otel/İstanbul Rosemary White

Certificate of Attendance for participation in the Online edition of the 2009 annual conference ‘autism spectrum disorders what works and why’ 11 hours of instruction. The Interdisciplinary Council On Developmental And Learning Disorders

Duyu Bütünleme Terapisinin Nörobiyolojik Temelleri (19-21 Mart 2010)
             Egitmen: Yeşim Unveren Uz.Fzt. Duyu Butunleme Terapisti, SIPT certified

Basic course – a lifespan approach to autism – meltdowns: helping infants children and adolescents overcome behaviour problems aggression and tantrums – regulatory sensory processing disorder Stanley Greenspan MD. Rosemary White OT. online course MART 2010

Duyu Bütünleme Klinik Görünümler ve Analiz (18-20 Nisan 2010) 
Egitmen: Yeşim Unveren Uz.Fzt. Duyu Butunleme Terapisti, SIPT certified (teorik + pratik)

Duyu Bütünleme Terapisi Uygulama Kursu (21-23 mayıs 2010)

Online Edition of the 2010 ICDL Conference, Redefining Autism

(01.01.2011-01.02.2011)

The Basic Course on The Greenspan Floortime Approach™ A Comprehensive Developmental Approach to Assessment, Diagnosis, and Intervention for Developmental and Emotional Disorders The Learning Tree: Overcoming Learning Disabilities from the Ground Uptailoring education to each child’s unique interests, strengths, and challenges: 6 hrs.

 Regulatory Sensory Processing Disorders including Autism Spectrum Disorder, Regulatory Disorder, ADHD, Behavior Problems and Learning Challenges: 12 hrs. by Rosemary White, OTR/L and Stanley Greenspan, M.D.

A Lifespan Approach to Autism exploring different types of individuals at different functional levels to demonstrate the best ways to advance their development: 6 hrs.

Meltdowns: Helpling infants, children and adolescents overcome behavior problems, aggression and tantrums, 8 hrs. (Mart 4 – Mayıs 15, 2011)

Floortime advanced tutoring programı (19-21 haziran 2011), Rosemary White O.T. Phd.; Gün ışığı çocuk merkezi Akatlar

–  Autism Solutions Pathways to Progress 25 September 2011 New York U.S.A. Profectum Foundation Online Webcast.

–  I.C.D.L Annual Conference. 11-13 November  2011 Washington D.C U.S.A. ICDL online edition.

–  Using Stories to Facilitate Speech Fluency in Children. Craig Cloleman, CCC SLP. www.speechpathology.com online course.26.03.2012( hikayeler kullanarak kekeleyen çocukların konuşma akıcılığının arttırılması)

–   Treating young children Who Stutter. A Family-Focused Approach.Craig Coleman , CCC SLP . www.speechpathology.com online course.22.03.2012( kekeleyen okul öncesi çocuklarda aile merkezli terapi yaklaşımı)

–  Working with parents of children who stutters. Craig Cloleman, CCC SLP. www.speechpathology.com online course.13.03.2012. (kekeleyen çocukların aileleri ile çalışmak)

–  CBT for stuttering. Essential skills for changing thougts and feelings. Tim Mackesey CCC SLP.www.speechpathology.com online course.07.03.2012. ( Kekemelikte duygu ve düşüncelerin değiştirilmesi)

–   Development of Symbolic language in Children with ASD. Emily Rubin CCC SLP.www.speechpathology.com online course. 01.03.2012. (Otizmli çocuklarda sembolik dilin gelişimi)

–  Introduction to Prompt Technique. 2-4 August 2012 Centennial Colorado.  Prompt  Institute.

–  Linking Play To Function. Using N.D.T and Sensory Integration Strategies to Facilitate Functional Skills Through Play. 27-28 July 2012 . Adler Leslie. Jacksonville Florida. U.S.A

–  Profectum Academy. Basic Certificate in D.I.R / F.C.D.1 yıllık Online Sertifika Programı. 23 April 2012- 2013

–  Uluslararası Katılımı İzmir I. Otizm Kongresi. 25-28 kasım 2012 Çeşme

  – Klinik Gözlem, Debra Beckman MS, CCC-SLP, Beckman Ass., Orlando, 25-26.07.2012

  – Klinik Gözlem, Terry Hall M.A, CCC-SLP, B.S., JFK Partners University of Colorado, 30-31.07.2012

Klinik Gözlem, Peter Ramig  Phd, CCC-SLP, University of Colorado, Boulder, 01.08.2012

7.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 05-07.05.2013, Kartepe Otel, Kocaeli

Klinik Gözlem, Michele Ricamato, MA, CCC-SLP, Soaring Eagle Academy ve Private Clinic, Beth Osten, MS, OTR/L, Beth Osten Ass., Chicago,14-26.07.2013

  – NDT/Bobath Certificate Course in Management and Treatment of Children with Cerebral Palsy and Other Neuromotor Disorders, 11/18-12/13/2013, 02/24-03/21/2014, Anemon Sağlık Otel, İZMİR.

Moving into NDT for Pediatric SLPs’. Therese McDermott-Winter, MHS, CCC-SLP, C-NDT, 15-16.03.2014

– Bridging PROMPT Technique to Intervention. Jackie Dolson-shewchuck. PROMPT institude17-20.06.2014 Baltimore –MD

– Celebrate The Children klinik gözlem. 21-26 Temmuz 2014. Denville NJ.

More Than Words The Hanen Program for parents with Autism Spectrum Disorder. 2-5 kasım 2014 İstanbul

Acquisition and generalization of Play Skills in Children with ASD. Connie Kasari. 3 hour workshop. 14 Kasım 2014 – Antalya

Improving Joint Attention and Reciprocal Social Language Skills in Children with Autism. Bridget A.Taylor. 3 hour workshop. 14 Kasım 2014- Antalya

International Conference for Autism. Uluslararası kongre 14-16 kasım 2014

– Technique Practicum Project, PROMPT Institute, January. 9. 2016

–     9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. Mayıs 2017 Medipol Üniversitesi İstanbul.

–     Ses bozukluklarında Klinik Değerlendirme. Ulusal Dil Konuşma Bozuklukları Kongresi 14 Mayıs.2017 Istanbul,

–     Motor Konuşma Bozukluklarında Değerlendirme ve Davranışsal Müdahale, Yunjyung Kim, Istanbul, 14 Mayıs.2017

–     Otizmli Bireyler İçin İşlevsel İletişim Eğitimi, Daphne Hartzheim, Istanbul, 14. Mayıs. 2017

–     PROMPT Certification Project, PROMPT Institute, July. 5. 2017

–     PROMPT 2010 Instructor Training  Conference, California, March. 10. 2018

–     Diagnostic and Prognostic Assessment of Children Who Stutter, 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 1 Mayıs 2019.

–     Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders Childhood Apraxia of Speech, 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 1 Mayıs 2019.

–     Examining Language Processing in young Children: Considerations for Eye Gaze and EEG/ERP Experiments, 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 1 Mayıs 2019.

 –     10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs.2019, İstanbul.

ÜYE OLDUĞU DERNEK VE KURULUŞLAR

Dil Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği (DKBUD)

Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Uzmanları Derneği (SKYBUD)

Neurodevelopmental Treatment Association