Sesletim Sesbilgisel Bozukluk (Artikülasyon Boz.) Nedir?

Eğer çocuğun kronolojik yaşı ses edinim yaşının üstündeyse ve çocuk o sesi üretemiyorsa bu duruma sesletim sesbilgisel bozukluk denilir.

Sesletim sesbilgisel bozukluk işitme engeli, yarık damak dudak, zihin engeli, gecikmiş dili olan çocuklarda görülebildiği gibi altta herhangi bir problem ya da geriliğin yatmadığı çocuklarda da görülebilir. Çocuk hatalı sesbilgisel işlemler oluşturur ve bunları hatalı olarak kullanır.

Dilin sesbilgisi bileşeninde ses edinimlerinde bazı hatalar belirli yaşlara kadar normal kabul edilir. Örneğin –k sesi için 3,5 yaş, r sesi için 6 yaş.

Yapılan değerlendirmede hangi sesin hangi pozisyonda üretiminde bozukluk olduğu ve akranlarından geri olup olmadığı bilgisine ulaşılır. Ayrıca işitsel bellek, işitsel ayırt etme ve hataların tutarlılığı da değerlendirilir ve bu bilgiler ışığında terapi başlatılır. Müdahale etmek için çocuğun okuma-yazma edinmesini beklemeye gerek yoktur.

Eğer sesbilgisi edinim yaşı çocuğun yaşından küçük ise müdahale edilmelidir. Beklenildiği taktirde o sesin kendiliğinden düzelmesini beklemek risk almaktır. Çünkü bu problem yanında anlaşılabilirlik sıkıntısını getirir ve çocuğun ya da yetişkinin diğer insanlarla iletişimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca okul döneminde okur-yazarlık ediniminde sıkça zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bundan dolayı bekle gör mantığı yerine herhangi bir bozukluk saptanmışsa erken dönemde müdahale edilmelidir.