R Sesinin Tedavisi

R Sesinin Tedavisi-Beklenmeli mi ? Kendiliğinden Düzelir mi? Tedavisi Var mı?

R sesi diğer seslere göre en geç gelen konuşma sesidir. Dil ucuyla üretilen diğer tüm konuşma sesleri(Türkçe’deki) dil ucunun damağa az yada çok teması ile gerçekleştirilirken ‘r’ sesi için bu daha farklı olmaktadır. ‘r’ sesi kayıcı ünsüzler dediğimiz kategoridendir.Bu sınıfta ‘r’ sesinden başka ‘l’ ve ‘y’ sesleride vardır. ‘r’ sesi gelişim sırasında çoğunlukla yumuşak g yada l gibi üretilmektedir. Bazen de y olarak üretilebilmektedir. Bu sesin edinimi en geç ses olduğundan ilk okul 1. Sınıfa kadar üretilmesi beklenebilir.

Fakat çocuğun yaşı küçük dahi olsa eğer bu durumu problem yapıyor(örneğin kendi adında bu sesin olması gibi) bundan dolayı üzüntü duyuyorsa ailede istekliyse terapiye daha erken yaşlarda da başlanmalıdır. Bunun dışında çocuğun işitsel olarak bu sesi l ve y sesinden ayırt etmesinde sorunları var ise ki biz bunu sesletim sesbilgisel testlerimizle anlayabiliyoruz, o zaman okula başlanmdan bu sesle ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Yoksa okul başladığında bu sesin yazılması ve okunmasında karışıklıklar olasıdır.

Ailelerin ‘Çocuğum söylediği gibi yazıyor’ cümlesi çok sık duyduğumuz bir sıkıntıdır. Yetişkinlerde de bu durum düzeltilebilmektedir