Otizmde Ekolali ve Çözümü

Otizmli Çocuğum Ekolalik (Söylediğimi Aynen Tekrar Ediyor) Konuşuyor Ne Yapmalıyım?

Birçok yaygın gelişimsel bozuklukluğu veya otizm spektrum bozukluğu olan çocukta görülen bir durumdur ekolali. Çocuk söyleneni anlamadan tekrar eder. Örneğin annesi ‘merhaba de’ der çocukta ‘merhaba de’ şeklinde yanıt verir. Buna language without comprehension yani anlam olmadan dilin gelişmesi de denebilir. Birçok veli için başlarda çocuğu bir şekilde konuştuğu için sevindirici bir olay gibi görünse de sonralarda ciddi bir sıkıntı olarak karşılarına çıkar. Verilen dilsel uyaran ve çocuktan talep edilen sözel çıktı çocuğun dilsel düzeyinin çok üzerinde olduğu için çocuk duyduğunu çoğu zaman anlamadan tekrar eder. Bununla baş etme yöntemi dilsel uyaranı basitleştirmek ve anlam üzerine odaklanmaktır. Anlamlı bir bağlamda iletişimsel temeller üzerine oturtulmuş bir etkileşim kurularak bunun önüne geçilebilir.