İletişimin Temelleri, İlişkini, Ortak Anlamın Kurulması

İletişimin Temelleri-Afekt ve İlişkinin Kurulması, Ortak Anlam

Yaşanılan ortak deneyimler sonucunda önce ilişki sonrasında dil gelişir. Ortak ilgi ve dikkat. Eğer paylaşılan deneyimler farklıysa konuşulan konu ile ilgi de farklıdır. Çocuk aynı olayın farklı bir özelliğiyle ilgileniyorsa konuşulan şeylerle olan bağlantısıda farklı olacaktır. Söyleneni tekrar edecektir fakat bunu anlamlandıramayacaktır.

Örneğin normal gelişim gösteren bir çocuğu ele alalım. Normal gelişim gösteren çocuk iki kişinin etkileşimi sırasında onların birbirleriyle olan iletişimsel alışverişi incelemekte fakat normal gelişimden farklı olan çocuk olaydaki farklı ayrıntılara odaklanmış olabilir. Böyle bir durumda iki çocuğun yaşadığı deneyimler farklı olacaktır.

Bunu şu örnekle açabiliriz; normal gelişim göstermeyen çocuk ağaçların yapraklarına bakıp gülerken normal gelişim gösteren çocuk ormana bakıp gülecektir. Bu yapı daha sonra her iki çocuğun insan ilişkilerinde ve dünyayı öğrenmesinde büyük farklılıklar yaratacaktır.