Edinilmiş Dil Bozuklukları

Afazi Tipleri

Dil bozuklukları arasında önemli bir tür olan afazi, sol hemisferdeki oksipital, temporal, frontal loblardaki spesifik alanların hasarına bağlı olarak görülür. Okumadaki yetersizlik oksipital lob, konuşmayı...

Devamını Oku

Sağ Beyin Hasarında Konuşma Terapisi

SAĞ HEMİSFERİN TEMEL ROL OYNADIĞI FONKSİYONLAR 1.Dikkat ve oryantasyon 2.Motor kalıcılık( belirli bir motor aktivitenin amacına ulaşana dek sürdürülebilmesindeki kararlılık) 3. Konstrüksiyon 4. Topografik oryantasyon 5. Müzik yeteneği ve...

Devamını Oku

Afazi Testleri

Kullanılan Standart Afazi Değerlendirme Testleri Boston Tanısal Afazi Değerlendirmesi (BDAE): Goodglass ve Kaplan’ın (1983) geliştirdiği BDAE’de, iletişim becerilerinin ayrıntılı incelenmesi 31 alt testten oluşan bir test bataryasıyla...

Devamını Oku

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

CO zehirlenmesi belirtileri, çok çeşitli ve belirsizdir. CO’ ye maruz kalan hastalar çoğunlukla halsizlik ve baş dönmesinden şikayet ederler. COHb oranının yükselmesi CO zehirlenmesini gösterse...

Devamını Oku

Afazi Terapisinin Etkinliği

Afazide spontan iyileşme ilk 2 ayda daha fazla gerçekleşir. Buna karşın 6 ay ve daha sonra da düzelmelerin olduğu görülebiliyor. Spontan iyileşmeyi etkileyen faktörlerin arasında...

Devamını Oku

Komadaki Hastayla Nasıl Çalışılır?

Hastaya yaklaşım - kendinizi tanıtın - onunla yavaşça ve normal tonda konuşun - cümleleri kısa tutun ve ona söylediğiniz şeyi düşünmesi için zaman tanıyın. - Yapacağınız şeyi açıklayın. Görsel uyarım -...

Devamını Oku

Afazi Terapi Süreci (Treatment Sequence)

Bu terapi süreci başta Vignolo (1964), Basso (1978) ve LaPointe’nin (1982) araştırmaları olmak üzere birçok klinisyen ve araştırmacının çalışmalarından uyarlanmıştır. Bu terapi sürecini/sıralamasını uygulamaktan ziyade yazması...

Devamını Oku

Afazi Değerlendirmesi

Afazi Hastalarında Değerlendirme Afazili hastalarda değerlendirme dilin 3 bileşeninin ( dilsel[ biçim ve içerik], iletişimsel[kullanım], ve dil ile bağlantılı bilişsel sistemler [ tanıma, anlama, düşünme ve...

Devamını Oku

Gülhane Afazi Testi – 2

GÜLHANE AFAZİ TESTİ – 2 (GAT-2)’NİN STANDARDİZASYON ve GEÇERLİK- GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI / STANDARDIZATION, VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF GULHANE APHASIA TEST-2 (GAT-2) İ.Kemal Colay, İlknur...

Devamını Oku